Đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là tải thường phân bố tập trung, Dùng một máy biến áp rieeng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220V và Mạng chiếu sáng cũng được lấy từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X