Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là động cơ điện, thiết bị điện và máy hàn điện.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X