Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho vốn đầu tư và chi phí vận hành kinh tế nhất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X