Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là đảm bảo chất lượng điện năng, đảm bảo tính kinh tế và đảm bảo an toàn.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X