Về cơ sở hình thành của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng viết

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Về cơ sở hình thành của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng viết

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Về cơ sở hình thành của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng viết “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin”.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X