Những nền văn minh nào sau đây phát triển liên tục từ thời kì cổ đại đến thời kì

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Những nền văn minh nào sau đây phát triển liên tục từ thời kì cổ đại đến thời kì trung đại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Những nền văn minh phát triển liên tục từ thời kì cổ đại đến thời kì trung đại là văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X