Những yếu tố cơ bản nào có thể giúp xác định một nền văn hoá bước sang thời kì

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Những yếu tố cơ bản nào có thể giúp xác định một nền văn hoá bước sang thời kì văn minh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Những yếu tố cơ bản có thể giúp xác định một nền văn hoá bước sang thời kì văn minh là có chữ viết, nhà nước ra đời.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X