Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng?

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng là: Đề cao quyền độc lập của các dân tộc.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X