Các con sông lớn là cơ sở hình thành những nền văn minh phương Đông thời kì cổ -

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Các con sông lớn là cơ sở hình thành những nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại vì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các con sông lớn là cơ sở hình thành những nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại vì đã tạo nên những đồng bằng rộng lớn, bồi đắp phù sa màu mỡ.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X