Những nền văn minh nào sau đây phát triển ở thời kì trung đại?

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Những nền văn minh nào sau đây phát triển ở thời kì trung đại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Những nền văn minh phát triển ở thời kì trung đại là văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa và văn minh thời Phục hưng.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X