A lot of visitors to Phong Nha - Ke Bang National Park are keen on

02/12/2020 393

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
A lot of visitors to Phong Nha - Ke Bang National Park are keen on _____exploration
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
islet (n): hòn đảo nhỏ
cave (n): hang động, hang đá vôi
citadel (n): thành trì
cuisine (n): ẩm thực
=>A lot of visitors to Phong Nha-Ke Bang National Park are keen on cave exploration.

Tạm dịch:
Rất nhiều du khách tới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cảm thấy hứng thú với việc khám phá hang động nơi đây.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X