Tìm số nghịch đảo của mỗi số hữu tỉ sau: 2 1/5; − 13

Xuất bản ngày 02/08/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Luyện tập 7 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1 : Tìm số nghịch đảo của mỗi số hữu tỉ sau: a) 2 1/5 ; b) − 13.

Luyện tập 7 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Tìm số nghịch đảo của mỗi số hữu tỉ sau:

a) \(2\frac{1}{5}\)

b) \(- 13\)

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

a)Đưa hỗn số về phân số rồi tìm số nghịch đảo

Phân số nghịch đảo của phân số \(\frac{m}{n}\) là:  \(\frac{n}{m} \left( {m \ne 0;\,n \ne 0} \right)\)

b) Số nghịch đảo của số a là: \(\frac{1}{a}\left( {a \ne 0} \right)\)

BÀI GIẢI

a)Ta có: \(2\frac{1}{5} = \frac{{11}}{5}\)

Số nghịch đảo của \(2\frac{1}{5}\) là: \(\frac{5}{{11}}\)

b) Số nghịch đảo của \(- 13\) là: \(\frac{{ - 1}}{{13}}\)

Chú ý: Ta phải chuyển hỗn số về phân số trước khi tìm số nghịch đảo.

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM