Tìm số nguyên x, biết: x + 5 = – 3

Xuất bản ngày 02/08/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Hoạt động 3 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1 : Tìm số nguyên x, biết: x + 5 = – 3

Hoạt động 3 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

a) Tìm số nguyên \(x\), biết: \(x + 5 =  - 3\)

b) Trong tập hợp các số nguyên, nêu quy tắc tìm một số hạng của tổng hai số khi biết tổng và số hạng còn lại.

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Áp dụng quy tắc tìm một số hạng của tổng hai số khi biết tổng và số hạng còn lại.

b) Nhắc lại quy tắc đã được học

BÀI GIẢI

a)

\(\begin{array}{l}x + 5 =  - 3\\x =  - 3 - 5\\x =  - 8.\end{array}\)

Vậy \(x = -8.\)

b) Quy tắc: Muốn tìm một số hạng của tổng hai số khi biết tổng và số hạng còn lại, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM