Thực hiện các phép tính sau 1/8 . 3/5; −6/7 : ( − 5/3 ); 0,6 . (− 0,15).

Xuất bản ngày 02/08/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Hoạt động 4 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1 : Thực hiện các phép tính sau: a) 1/8 . 3/5 ; b) −6/7 : ( − 5/3 ); c) 0,6 . (− 0,15).

Hoạt động 4 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{1}{8}.\frac{3}{5}\)

b) \(\frac{{ - 6}}{7}:\left( { - \frac{5}{3}} \right);\)

c) \(0,6.\left( { - 0,15} \right)\)

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

- Câu a và b: áp dụng quy tắc nhân, chia hai phân số.

- Câu c: Đưa về dạng phép nhân hai phân số, rồi thực hiện phép tính.

BÀI GIẢI

a) \(\frac{1}{8}.\frac{3}{5} = \frac{{1.3}}{{8.5}} = \frac{3}{{40}}\)

b) \(\frac{{ - 6}}{7}:\left( { - \frac{5}{3}} \right) = \frac{{ - 6}}{7}.\frac{{ - 3}}{5} = \frac{{18}}{{35}}\)

c) \(0,6.\left( { - 0,15} \right) = \frac{6}{{10}}.\frac{{ - 15}}{{100}} = \frac{{ - 90}}{{1000}} = \frac{{ - 9}}{{100}}\)

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM