Toán 7 Cánh Diều trang 16 : Giải bài tập trang 16 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Xuất bản: 04/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập Toán 7 Cánh diều trang 16 chi tiết hướng dẫn và đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 16 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Bài 1 trang 16 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Tính:

a) \(\frac{{ - 1}}{6} + 0,75\)

b) \(3\frac{1}{{10}} - \frac{3}{8}\)

c) \(0,1 + \frac{{ - 9}}{{17}} - \left( { - 0,9} \right)\)

Bài giải

a) \(\frac{{ - 1}}{6} + 0,75 = \frac{{ - 1}}{6} + \frac{3}{4} = \frac{{ - 2}}{{12}} + \frac{9}{{12}} = \frac{7}{{12}}\)

b) \(3\frac{1}{{10}} - \frac{3}{8} = \frac{{31}}{{10}} - \frac{3}{8} = \frac{{124}}{{40}} - \frac{{15}}{{40}} = \frac{{109}}{{40}}      \)

c)

\(\begin{array}{l}0,1 + \frac{{ - 9}}{{17}} - \left( { - 0,9} \right) = \frac{1}{{10}} + \frac{{ - 9}}{{17}} + \frac{9}{{10}}\\ = (\frac{1}{{10}} + \frac{9}{{10}}) + \frac{{ - 9}}{{17}} = 1 + \frac{{ - 9}}{{17}} =\frac{{ 17}}{{17}}+\frac{{ - 9}}{{17}}= \frac{8}{{17}}\end{array}\)

Bài 2 trang 16 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Tính:

a) \(5,75.\frac{{ - 8}}{9}\)

b) \(2\frac{3}{8}.\left( { - 0,4} \right)\)

c) \(\frac{{ - 12}}{5}:\left( { - 6,5} \right)\)

Bài giải

a) \(5,75.\frac{{ - 8}}{9} = \frac{{23}}{4}.\frac{{ - 8}}{9} = \frac{{ - 46}}{9}\)

b) \(2\frac{3}{8}.\left( { - 0,4} \right) = \frac{{19}}{8}.\frac{{ - 2}}{5} = \frac{{ - 19}}{{20}}            \)

c) \(\frac{{ - 12}}{5}:\left( { - 6,5} \right) = \frac{{ - 12}}{5}:\frac{{ - 13}}{2} = \frac{{ - 12}}{5}.\frac{{ - 2}}{{13}} = \frac{{24}}{{65}}\)

Bài 3 trang 16 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Tính một cách hợp lí:

a) \(\frac{{ - 3}}{{10}} - 0,125 + \frac{{ - 7}}{{10}} + 1,125\)

b) \(\frac{{ - 8}}{3}.\frac{2}{{11}} - \frac{8}{3}:\frac{{11}}{9}\)

Bài giải

a)

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 3}}{{10}} - 0,125 + \frac{{ - 7}}{{10}} + 1,125 = \left( {\frac{{ - 3}}{{10}} + \frac{{ - 7}}{{10}}} \right) + \left( {1,125 - 0,125} \right)\\ =  - 1 + 1 = 0\end{array}      \)

b)

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 8}}{3}.\frac{2}{{11}} - \frac{8}{3}:\frac{{11}}{9} = \frac{8}{3}.\frac{{ - 2}}{{11}} - \frac{8}{3}.\frac{9}{{11}}\\ = \frac{8}{3}.\left( {\frac{{ - 2}}{{11}} - \frac{9}{{11}}} \right) = \frac{8}{3}.\left( { - 1} \right) = \frac{{ - 8}}{3}\end{array}\)

Bài 4 trang 16 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Tìm x, biết:

a) \(x + \left( { - \frac{1}{5}} \right) = \frac{{ - 4}}{{15}}              \)          

b) \(3,7 - x = \frac{7}{{10}}\)

c) \(x.\frac{3}{2} = 2,4;              \)                    

d) \(3,2:x =  - \frac{6}{{11}}.\)

Bài giải

a)

\(\begin{array}{l}x + \left( { - \frac{1}{5}} \right) = \frac{{ - 4}}{{15}}\\x = \frac{{ - 4}}{{15}} + \frac{1}{5}\\x = \frac{{ - 4}}{{15}} + \frac{3}{{15}}\\x = \frac{{ - 1}}{{15}}\end{array}                 \)

Vậy \(x = \frac{{ - 1}}{{15}}.\)

b)

\(\begin{array}{l}3,7 - x = \frac{7}{{10}}\\x = 3,7 - \frac{7}{{10}}\\x = \frac{{37}}{{10}} - \frac{7}{{10}}\\x=\frac{30}{10}\\x = 3\end{array}\)

Vậy \(x = 3.\)

c)

\(\begin{array}{l}x.\frac{3}{2} = 2,4\\x.\frac{3}{2} = \frac{{12}}{5}\\x = \frac{{12}}{5}:\frac{3}{2}\\x = \frac{{12}}{5}.\frac{2}{3}\\x = \frac{8}{5}\end{array}\)

Vậy \(x = \frac{8}{5}       \)

d)

\(\begin{array}{l}3,2:x =  - \frac{6}{{11}}\\\frac{{16}}{5}:x =  - \frac{6}{{11}}\\x = \frac{{16}}{5}:\left( { - \frac{6}{{11}}} \right)\\x = \frac{{16}}{5}.\frac{{ - 11}}{6}\\x = \frac{{ - 88}}{{15}}\end{array}\)

Vậy \(x = \frac{{ - 88}}{{15}}.\)

Bài 5 trang 16 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Bác Nhi gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 6,5%/năm. Hết kì hạn 1 năm, bác rút ra \(\frac{1}{3}\) số tiền (kể cả gốc và lãi). Tính số tiền còn lại của bác Nhi trong ngân hàng.

Bài giải

Số tiền lãi là: \(60.\frac{{6,5}}{{100}} = 3,9\) (triệu đồng)

Số tiền gốc và lãi của bác Nhi sau 1 năm là:

60 + 3,9 = 63,9 (triệu đồng)

Số tiền bác Nhi rút ra là:  \(\frac{1}{3}. 63,9 = 21,3\) (triệu đồng)

Số tiền còn lại của bác Nhi trong ngân hàng là: 63,9 – 21,3 = 42,6 (triệu đồng).

Bài 6 trang 16 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Tính diện tích mặt bằng của ngôi nhà trong hình vẽ bên (các số đo trên hình tính theo đơn vị mét):

Bai 6 trang 16 Toan lop 7 Tap 1 canh dieu
 

Bài giải

Chiều dài phòng khách là:

2,0 + 4,7 = 6,7 (m)

Diện tích phòng khách là:

6,7 . 5,8 = 38,86 (m2)

Diện tích phòng bếp là:

7,1 . 3,4 = 24,14 (m2)

Diện tích phòng ngủ là:

5,1 . 4,7 = 23,97 (m2)

Diện tích hai phòng vệ sinh là:

(2,6 + 2,5) . 2,0 = 10,2 (m2)

Diện tích mặt bằng của ngôi nhà là:

38,86 + 24,14 + 23,97 + 10,2 = 97,17 (m2).

Vậy diện tích mặt bằng của ngôi nhà trong hình vẽ là 97,17 m2.

Bài 7 trang 16 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Theo yêu cầu của kiến trúc sư, khoảng cách tối thiểu giữa ổ cắm điện và vòi nước của nhà chú Năm là 60 cm. Trên bản vẽ có tỉ lệ  \(\frac{1}{{20}}\)của thiết kế nhà chú Năm, khoảng cách từ ổ cắm điện đến vòi nước đo được là 2,5 cm. Khoảng cách trên bản vẽ như vậy có phù hợp với yêu cầu của kiến trúc sư hay không? Giải thích vì sao.

Bài giải

Theo bản đồ, khoảng cách thực tế từ ổ cắm điện đến vòi nước là:

\(2,5:\dfrac{1}{{20}} = 50\) (cm)

\(50 cm <  60 cm\) nên khoảng cách trên bản vẽ như vậy không phù hợp với yêu cầu của kiến trúc sư.

Bài tiếp theo: Toán 7 Cánh Diều trang 20

  Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Toán 7 Cánh Diều trang 16 được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM