Nêu tính chất của phép cộng các số nguyên

Xuất bản ngày 02/08/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Hoạt động 2 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1 : Nêu tính chất của phép cộng các số nguyên

Hoạt động 2 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Nêu tính chất của phép cộng các số nguyên

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Nhớ lại tính chất của phép cộng các số nguyên đã học.

BÀI GIẢI

Phép cộng số nguyên có các tính chất sau:

Giao hoán: Với mọi \(a, b ∈ ℤ : a + b = b + a;\)

Kết hợp: Với mọi  \(a, b, c ∈ ℤ: (a + b) + c = a + (b + c);\)

Cộng với số 0: Với mọi  \(a ∈ ℤ:  a + 0 = 0 + a = a\)

Cộng với số đối: Số đối của số nguyên a được ký hiệu là \((− a)\):

\(a + (− a) = (− a) + a = 0\).

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM