Luyện tập 1 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1 : Tính 5/7−(−3,9);(−3,25)+43/4

Xuất bản ngày 02/08/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Luyện tập 1 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1 : Tính 5/7−(−3,9);(−3,25)+43/4.

Luyện tập 1 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{5}{7} - \left( { - 3,9} \right)\)

b) \(\left( { - 3,25} \right) + 4\frac{3}{4}\)

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Đưa hai số về phép cộng, trừ hai phân số.

Quy đồng mẫu hai phân số rồi thực hiện phép cộng hai phân số.

BÀI GIẢI

a) \(\frac{5}{7} - \left( { - 3,9} \right) = \frac{5}{7} + 3,9 = \frac{5}{7} + \frac{{39}}{{10}} = \frac{{50}}{{70}} + \frac{{273}}{{70}} = \frac{{323}}{{70}}\)

b) \(\left( { - 3,25} \right) + 4\frac{3}{4} =  - \frac{{13}}{4} + \frac{{19}}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}\)

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM