Luyện tập 5 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1 : Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B...

Xuất bản: 02/08/2022 - Tác giả:

Luyện tập 5 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1 : Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong 1 giờ đầu, ô tô đã đi được 2/5 quãng đường. Hỏi với vận tốc đó, ô tô phải mất bao lâu để đi hết quãng đường AB?

Luyện tập 5 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong 1 giờ đầu, ô tô đã đi được \(\frac{2}{5}\) quãng đường. Hỏi vẫn với vận tốc đó, ô tô phải mất bao lâu để đi hết cả quãng đường AB?

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thời gian ô tô đi hết cả quãng đường AB = Thời gian đi : Quãng đường đi được.

BÀI GIẢI

Ta đưa bài toán về tìm một số khi biết giá trị phân số \(\frac{2}{5}\) của nó là 1 giờ.

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là:

\(1: \frac{2}{5}=\frac{5}{2}=2,5\) (giờ)

Vậy với vận tốc đó, ô tô phải mất \(2,5\) giờ để đi hết quãng đường AB.

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM