Tính một cách hợp lí: (−0,4) + 3/8 + (−0,6); 4/5 − 1,8 + 0,375 + 5/8

Xuất bản: 02/08/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Luyện tập 2 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1 : Tính một cách hợp lí: (−0,4) + 3/8 + (−0,6); 4/5 − 1,8 + 0,375 + 5/8 .

Luyện tập 2 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Tính một cách hợp lí:

a) \(\left( { - 0,4} \right) + \frac{3}{8} + \left( { - 0,6} \right)\)

b) \(\frac{4}{5} - 1,8 + 0,375 + \frac{5}{8}\)

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Sử dụng tính chất giao hoán của các số hữu tỉ.

BÀI GIẢI

a) \(\left( { - 0,4} \right) + \frac{3}{8} + \left( { - 0,6} \right) = \left[ {\left( { - 0,4} \right) + \left( { - 0,6} \right)} \right] + \frac{3}{8} =  - 1 + \frac{3}{8} = \frac{{ - 5}}{8}\)

b)

\(\frac{4}{5} - 1,8 + 0,375 + \frac{5}{8} = (0,8 - 1,8) + (0,375 + 0,625) = ( - 1) + 1 = 0\)

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM