Nêu tính chất của phép nhân các số nguyên

Xuất bản: 02/08/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Hoạt động 5 trang 15 Toán lớp 7 Tập 1 : Nêu tính chất của phép nhân các số nguyên

Hoạt động 5 trang 15 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Nêu tính chất của phép nhân các số nguyên

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Nhớ lại tính chất của phép nhân các số nguyên đã học.

BÀI GIẢI

Tính chất giao hoán: Với mọi \(a, b ∈ ℤ : a . b = b . a\)

Tính chất kết hợp: Với mọi \(a, b, c ∈ ℤ : (a . b) . c = a . (b . c)\)

Nhân với số 1: Với mọi \(a ∈ ℤ: a . 1 = 1 . a = a\)

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:Với mọi \(a, b, c ∈ ℤ :\)

\(a . (b + c) = a . b + a . c\)

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ:Với mọi \( a, b, c ∈ ℤ\) :

\(a . (b – c) = a . b – a . c.\)

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM