Toán 7 Cánh Diều trang 29 : Giải bài tập trang 29 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Xuất bản: 04/08/2022 - Cập nhật: 05/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập Toán 7 Cánh diều trang 29 chi tiết hướng dẫn và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 29 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Bài 1 trang 29 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Viết mỗi phân số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn: \(\frac{{13}}{{16}};\frac{{ - 18}}{{150}}\).

Bài giải

Viết mỗi phân số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn:

\( \frac{{13}}{{16}} = 0,8125;\,\,\frac{{ - 18}}{{150}} =  - 0,12.\)

Bài 2 trang 29 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Viết mỗi phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để nhận rõ chu kì): \(\frac{5}{{111}};\frac{{ - 7}}{{18}}\)

Bài giải

\(\frac{5}{{111}} = 0,\left( {045} \right);\,\,\,\frac{{ - 7}}{{18}} = -0,3\left( 8 \right)\)

Bài 3 trang 29 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Viết mỗi số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản:

a) 6,5

b) -1,28

c) -0,124

Bài giải

a) \(\;\;6,5\; = \frac{{65}}{{10}} = \frac{{13}}{2}\)

b) \(- 1,28 = \frac{{ - 128}}{{100}} = \frac{{ - 32}}{{25}}\)

c) \(-0,124 = \frac{{-124}}{{1000}} = \frac{{-31}}{{250}}\)

Bài 4 trang 29 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện mỗi phép chia sau:

a) 1:999

b) 8,5:3

c) 14,2:3,3.

Bài giải

\(a){\rm{ }}1:999 = 0,\left( {001} \right)\;\;\;\;\;b){\rm{ }}8,5:3 = 2,8\left( 3 \right)\;\;\;\;\;\;\;\;\;c){\rm{ }}14,2:3,3 = 4,\left( {30} \right)\)

Bài tiếp theo: Toán 7 Cánh Diều trang 30

Xem thêm

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Toán 7 Cánh Diều trang 29 được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM