Tìm x, biết x − (−7/9)= − 5/6 ; 15/−4 − x = 0,3

Xuất bản: 02/08/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Luyện tập 3 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1 : Tìm x, biết: a) x − (−7/9)= − 5/6 ; b) 15/−4 − x = 0,3

Luyện tập 3 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Tìm \(x\), biết:

a) \(x - \left( { - \frac{7}{9}} \right) =  - \frac{5}{6}\)

b) \(\frac{{15}}{{ - 4}} - x = 0,3\)

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Sử dụng quy tắc chuyển vế.

BÀI GIẢI

a)

\(\begin{array}{l}x - \left( { - \frac{7}{9}} \right) =  - \frac{5}{6}\\x + \frac{7}{9} =  - \frac{5}{6}\\x =  - \frac{5}{6} - \frac{7}{9}\\x =  - \frac{{15}}{{18}} - \frac{{14}}{{18}}\\x = \frac{{ - 29}}{{18}}\end{array}\)

Vậy \(x = \frac{{ - 29}}{{18}}\)

b)

\(\begin{array}{l}\frac{{15}}{{ - 4}} - x = 0,3\\x = \frac{{15}}{{ - 4}} - 0,3\\x =  - 3,75 - 0,3\\x =  - 4,05\end{array}\)

Vậy \(x =  - 4,05\)

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM