Phạm Văn Phi (Vinh) trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã lập ra công

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phạm Văn Phi (Vinh) trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã lập ra công ty?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X