Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trngj điểm phái Nam với các vùng kinh tế trọng

29/10/2020 14

Câu Hỏi:
Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trngj điểm phái Nam với các vùng kinh tế trọng điểm khác là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trngj điểm phái Nam với các vùng kinh tế trọng điểm khác là tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất và có trình độ kinh tế cao nhất

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X