Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trngj điểm phái Nam với các vùng kinh tế trọng

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trngj điểm phái Nam với các vùng kinh tế trọng điểm khác là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trngj điểm phái Nam với các vùng kinh tế trọng điểm khác là tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất và có trình độ kinh tế cao nhất

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X