Các sinh vật chuyển đời sống từ dưới nước lên cạn vào kỷ nào?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các sinh vật chuyển đời sống từ dưới nước lên cạn vào kỷ nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sinh vật đầu tiên chuyển từ dưới nước lên cạn là nhện, thuộc vào kỉ Silua.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X