Xét các cặp cơ quan sau đây:(1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Xét các cặp cơ quan sau đây:
(1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người
(2) Gai xương rồng và lá cây mía
(3) Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp
(4) Mang cá và mang tôm
Các cặp cơ quan tương đồng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các cặp cơ quan tương đồng là: (1),(2)
(3),(4) là cơ quan tương tự

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X