Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ

25/11/2020 118

Câu Hỏi:
Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X