Nhận định nào sau đây không đúng về sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ - rô) là

25/11/2020 445

Câu Hỏi:
Nhận định nào sau đây không đúng về sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ - rô) là đơn vị tiền tệ chính thức trong giao dịch, thanh toán?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ - rô):
- Trong số 27 thành viên, đến năm 2014 có 13 nước thành viên sử dụng đồng tiền Ơ-rô và đến năm 2018 thì đã lên thành 19 nước sử dụng đồng tiền chung (Ơ - rô).
- Còn lại 8 nước thành viên chưa tham gia (Ví dụ: Đan Mạch, Thủy Điển,...).
- Một số nước không thuộc EU cũng đã tự quyết định chọn Ơ - rô làm tiền tệ chính thức (Andorra, Kosovo,...).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X