Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp CÔNG NGHIỆP hàng không E-bớt (Airbus)

25/11/2020 423

Câu Hỏi:
Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp CÔNG NGHIỆP hàng không E-bớt (Airbus) gồm:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X