Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) vào thời gian nào?

25/11/2020 96

Câu Hỏi:
Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) vào thời gian nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X