Việc chuyển đổi sang đồng tiền Ơ - rô sẽ gây nên tình trạng khó khăn nào sau

25/11/2020 122

Câu Hỏi:
Việc chuyển đổi sang đồng tiền Ơ - rô sẽ gây nên tình trạng khó khăn nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Việc chuyển sang dùng đồng tiền chung Ơ - rô có mệnh giá cao hơn so với đồng tiền nội địa của nhiều nước thành viên tham gia chuyển đồi đồng tiền chung khiến cho giá cả của nhiều sản phẩm tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng phổ biến gia tăng lạm phát.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X