Trung tâm công nghiệp chính của Cộng hòa Nam Phi không phải là

Xuất bản: 29/02/2024 - Cập nhật: 29/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trung tâm công nghiệp chính của Cộng hòa Nam Phi không phải là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trung tâm công nghiệp chính của Cộng hòa Nam Phi không phải là Prê-tô-ri-a. Các trung tâm công nghiệp chính là Kếp-tao, Giô-han-ne-xbua, Po Ê-li-da-bét, Đông Luân Đôn và Đuốc-ban.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X