Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất ở kỳ Tam điệp

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở kỳ Tam điệp (Triat) có lục địa chiếm ưu thế, khí hậu khô. Đặc điểm sinh vật điển hình ở kỳ này là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở kỳ Tam điệp (Triat) có lục địa chiếm ưu thế, khí hậu khô. Đặc điểm sinh vật điển hình ở kỳ này là: Cây hạt trần ngự trị, phân hóa bò sát cổ, cá xương phát triển, phát sinh thú và chim.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X