Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 14/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
Lý thuyết: Tập tính là một chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể)
Tập tính học được là chuỗi phản xạ có điều kiện, không bền vững và có thể thay đổi..
Sự hình thành tập tính học được ở động vật phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh và tuổi thọ của chúng. Khi số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp của tập tính cũng tăng lên.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tập tính bẩm sinh ở động vật không có đặc điểm:
1. Sinh ra đã có, không cần học hỏi.
2. Mang tính bản năng.
3. Có thể thay đổi theo hoàn cảnh sống. 4. Được quyết định bởi yếu tố di truyền (di truyền được)

Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
Tập tính bẩm sinh không thay đổi theo hoàn cảnh sống

Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
Tập tính bẩm sinh không thay đổi theo hoàn cảnh sống
Ví dụ: Nhện chăng tơ, thú con bú sữa mẹ

Tập tính học được là:

Tập tính học được là: tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

Đâu là tập tính học được (thứ sinh) ở động vật?

Tập tính học được ở động vật là khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

Tập tính động vật là

Tập tính của động vật là: Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển

Những tâp tính nào là những tập tính bẩm sinh?

Những tập tính bẩm sinh : Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

Tập tính động vật là

Tập tính động vật là: Chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống, tồn tại và phát triển.

Ví dụ nào sau đây không phải là ví dụ về tập tính học được?

Ếch đực kêu vào mùa sinh sản là tập tính bẩm sinh.

Tập tính học được ở động vật có chung các đặc điểm

Tập tính học được (thứ sinh) là loại tập tính học được trong đời sống

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X