Tập tính nào sau đây mang tính bản năng, sinh ra đã có?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tập tính nào sau đây mang tính bản năng, sinh ra đã có?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tập tính mang tính bản năng, sinh ra đã có: Chim xây tổ, Mèo bắt chuột,Tò vò đào hố đẻ trứng...

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X