Tập tính ở động vật được chia thành các loại

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tập tính ở động vật được chia thành các loại

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tập tính ở động vật được chia thành:
Tập tính bẩm sinh: sinh ra đã có
Tập tính học được: phải qua học tập mới có
Tập tính hỗn hợp: kết hợp của 2 loại trên

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X