Người ta làm thí nghiệm nuôi các chim non trong một vùng rộng lớn mà không có

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Người ta làm thí nghiệm nuôi các chim non trong một vùng rộng lớn mà không có chim bố mẹ. Đến khi trưởng thành, các chim con cũng tha rác và có về một chỗ nhưng chúng không làm được to. Điều này chứng tỏ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Qua thí nghiệm này ta thấy tập tính làm tổ của chim là tập tính hỗn hợp, vừa là bẩm sinh vừa là học được

Đáp án cần chọn là: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X