Đâu là tập tính hỗn hợp ở động vật?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đâu là tập tính hỗn hợp ở động vật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tập tính hỗn hợp ở động vật là hổ săn mồi.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X