Tập tính hỗn hợp ở động vật là:

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tập tính hỗn hợp ở động vật là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tập tính hỗn hợp là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh, được hoàn thành khi điều kiện sống thay đổi.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X