Sự kiện nào dưới đây chứng tỏ phong trào công nhân Việt Nam đã chuyển sang hoàn

07/01/2021 80

Câu Hỏi:
Sự kiện nào dưới đây chứng tỏ phong trào công nhân Việt Nam đã chuyển sang hoàn toàn tự giác?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Phong trào công nhân Việt Nam đã chuyển sang hoàn toàn tự giác sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X