Hiệp định về cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước

07/01/2021 25

Câu Hỏi:
Hiệp định về cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều chủ trương
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Hiệp định về cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X