Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã tác động như thế nào đến phong trào giải

07/01/2021 27

Câu Hỏi:
Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc châu Phi?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X