Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu bắt đầu từ khi hợp tử được hình thành cho tới khi chim nở ra đến khi chim chết..

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X