Ngoài vai trò dự trữ khí cho hô hấp, hệ thống túi khí ở chim bồ câu có vai trò

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ngoài vai trò dự trữ khí cho hô hấp, hệ thống túi khí ở chim bồ câu có vai trò gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X