Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về sự sinh sản ở chim bồ câu?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 25/10/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về sự sinh sản ở chim bồ câu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phát biểu đúng khi nói về sự sinh sản ở chim bồ câu: Khi đạp mái, manh tràng của chim trống lộn ra ngoài tạo thành cơ quan sinh dục tạm thời.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu

Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu bắt đầu từ khi hợp tử được hình thành cho tới khi chim nở ra đến khi chim chết..

Chim bồ câu có tập tính nuôi con như thế nào?

Chim bồ câu có tập tính nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi cho con.

Hình dạng thân của chim bồ câu hình thoi có ý nghĩa như thế nào?

Hình dạng thân của chim bồ câu hình thoi có ý nghĩa lớn trong việc giảm sức cản không khí khi chim bay. Với thiết kế thân hình thoi, chim bồ câu có thể bay nhanh hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn trong quá trình bay. Điều này giúp cho chim bồ câu tiết kiệm được năng lượng và có thể bay xa hơn mà...

Danh tướng nào của nước ta là thủ lĩnh của đội quân chim bồ câu?

Danh tướng của nước ta là thủ lĩnh của đội quân chim bồ câu là Nguyễn Chích.

Ngoài vai trò dự trữ khí cho hô hấp, hệ thống túi khí ở chim bồ câu có vai trò gì?

Ngoài vai trò dự trữ khí cho hô hấp, hệ thống túi khí ở chim bồ câu có vai trò làm giảm khối lượng riêng của chim, thích nghi với đời sống bay lượn.

Phát biểu nào dưới đây về hệ thần kinh và giác quan của chim bồ câu là sai?

Phát biểu về hệ thần kinh và giác quan của chim bồ câu sau đây là sai: Chưa có ống tai ngoài.
Giải thích:
Bộ não chim phát triển liên quan đến đời sống phức tạp và phạm vi hoạt động rộng. Trong não: não trước (đại não), não giữa (2 thùy thị giác) và não sau (tiểu não) phát triển hơn so với bò sát. Giác quan: mắt tinh, có mí thứ 3 rất mỏng vẫn nhìn được và vẫn bảo vệ được mắt khi bay; tai có ống tài ngoài nhưng chưa có vành tai.

Số túi khí trong hệ thống túi khí của chim bồ câu là

Số túi khí trong hệ thống túi khí của chim bồ câu là 9 túi. 
Phổi nằm sâu trong hốc sườn 2 bên sống lưng, sự thông khí ở phổi nhờ hệ thống túi khí phân nhánh (9 túi) len lỏi vào giữa các hệ cơ quan, trong các xoang rỗng chứa các xương → giảm khối lượng riêng và giảm ma sát nội quan khi bay.

Bộ não của chim bồ câu gồm

Bộ não của chim bồ câu gồm não trước (đại não), não giữa (2 thùy thị giác) và não sau (tiểu não) phát triển hơn so với bò sát.

Trong hệ bài tiết của chim bồ câu thì cơ quan nào bị tiêu giảm?

Trong hệ bài tiết của chim bồ câu thì bóng đái bị tiêu giảm.

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X