Biến thái là:

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Biến thái là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra..

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X