Sinh trưởng và phát triển của thằn lằn

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sinh trưởng và phát triển của thằn lằn

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sinh trưởng và phát triển của thằn lằn bắt đầu từ hợp tử, diễn ra trong trứng và sau khi trứng nở, kết thúc khi già và chết.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X