Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lời giải:Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm: Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể..

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X