Ở chim bồ câu, tuyến ngoại tiết nào có vai trò giúp chim có bộ lông mượt và

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ở chim bồ câu, tuyến ngoại tiết nào có vai trò giúp chim có bộ lông mượt và không thấm nước?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X