Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Rận, bét với trâu, bò có mối quan hệ theo

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Rận, bét với trâu, bò có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Rận, bét với trâu, bò có mối quan hệ kí sinh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X